VAD ÄR DET DU VILL BERÄTTA?


Vi gör det enkelt för dig som kund att använda film som kommunikationskanal. Därför har vi tagit fram några exempel på erbjudanden som ska vara lätta att förstå och fatta beslut om. Vi vill vara tydliga med vad som ingår, vad som krävs av dig som kund och vad det kostar. Flera av våra kunder väljer att skriva årsavtal för ett visst antal filmer eller videoinslag per år. Detta innebär så klart ett lägre pris per film. Utgångspunkter för våra filmpaket är att ni vet vilket innehåll ni behöver förmedla, har tagit fram ett grundmanus samt att ni kommer till vår studio för inspelning. Vi ger professionell rådgivning till innehåll, manus och koncept utifrån era förutsättningar. Vi coachar också alla medverkande. Manusskrivande och konceptutveckling från grunden ingår inte, utan är en tilläggstjänst.

Behöver vi utveckla någon annan lösning som passar er bättre? Låt oss göra det tillsammans! Kontakta vår studiovärd
Andreas för mer information.