HUR GÅR DET TILL EGENTLIGEN?

För ett bra resultat behöver man i skapandet av film oftast tänka kring och arbeta med följande moment:

  • Behovs- och målgruppsanalys
  • Idé & manus
  • Medverkande
  • Filmning och befintligt material
  • Speakerröst, musik och ljud
  • Animering, illustrationer och grafik
  • Redigering och feedback
  • Publicering och visning

Kanske har du redan det mesta av detta klart för dig? Eller så tar du hjälp av oss där du behöver.

Ett första möte med någon av våra studiovärdar ger dig allt du behöver för att enkelt komma vidare i processen.